החמרה מצב רפואי קיים

החמרה רפואית מצב קיים

החמרה של מצב רפואי? מה הכוונה מצב רפואי קיים ומה מכוסה בביטוח נסיעות לחו"ל?

ביטוח נסיעות לחו"ל נועד לממן את הוצאות רפואיות של הנוסעים בחו"ל. כלומר במידה והמבוטח נקלע למצב רפואי כלשהו הפוליסה תממן את עלות הביקור רופא.

הוצאות לתרופות שנרכשו בחו"ל עם מרשם רופא. בדיקות אבחון למצב רפואי חדש, ניתוחים, כולל את עלות חדר ניתוח, עלות שכר המנתח, עלות שכר הרופא מרדים, הוצאות האשפוז, פינוי באמבולנס, ועוד.

הפוליסה הבסיסית של ביטוח נסיעות לחו"ל אינה מכסה מצב רפואי קיים. כלומר הפוליסה מכסה רק מצב חדש הנגרם בזמן השהייה בחו"ל. מצב רפואי לא חדש לא מבוטח בבסיסי ולכן יש צורך לדווח על כך לחברת הביטוח בעת רכישת הפוליסה ביטוח נסיעות לחו"ל ולרכוש בנוסף לכיסוי הבסיסי של ביטוח נסיעות לחו"ל כיסוי להחמרה רפואית – כיסוי ביטוחי למצב קיים.

בעת רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל המבוטח נשאל על מספר שאלות – שאלון רפואי קצר המתאר את המצב הרפואי של אותו אדם, ישנם חברות ששואלות על 6 חודשים ויש חברת ששואלות על ה3 חודשים האחרונים

החמרה מצב רפואי קיים

שאלון רפואי החמרה מצב רפואי קיים:

  1. האם לאחד מהנוסעים חל שינוי במצב הרפואי לרעה ו/או האם אחד הנוסעים בפוליסה ביקור בחדר מיון או אושפז ו/או נותח בחצי שנה האחרונה?

 

  1. בנוסף האם אחד הנוסעים ביטוח נסיעות לחו"ל נמצא בהליך של בירור רפואי וטרם נקבעה בגינו אבחנה רפואית או קיימת המלצה מרופא להימנע מנסיעה לחו"ל?

 

  1. האם אחד הנוסעים בביטוח נסיעות לחו"ל לוקח תרופות על בסיס קבוע? (במידה וכן, יש לפרט אילו תרופות? ומדוע? במצבים מסוימים חברת הביטוח תדרוש אישורים / מסמכים רפואיים

במידה ועל אחת מהשאלות המבוטח ענה "כן" המערכת האינטרנטית לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל. תעצור את המבוטח מתהליך הרכישה. ותבקש לקבל לידיה מסמכים רפואיים נוספים לפני קבלתו לביטוח.

רק לאחר קבלת החומר הרפואי ובדיקת חתם החברה המבוטח יקבל תשובת החברה באם ההחברה מסכימה לבטחו ובאיזה פרמיה.

בדרך כלל בחלק מחברות הביטוח אדם הנוטל תרופות בדרך קבע. הקשורות ל- ת/יתר פעילות בלוטת התריס, כולסטרול, צרבת, אולקוס, כיב קיבה, אלרגיה, מיגרנה, הפרעות קשב וריכוז, גלולות הריון, ויטמינים, תוספי מזון. תגבע ממנו פרמיה נוספת ואין צורך שליחת מסמכים נוספים.

במידה ויתקבל לביטוח עם המצב הרפואי הקיים – תהיה תוספת פרמיה בעבור ביטוח החמרה למצב קיים. כך שהמבוטח יהיה מכוסה גם בחו"ל על המצב הרפואי הקיים.

במצבים רפואיים מסוימים כאשר המבוטח נמצא בהליך של בירור רפואי למצב קיים שטרם נקבעה בגינו אבחנה רפואית סופית. עלולה חברה הביטוח לקבלו לביטוח ולהחריג את המצב הקיים.

 

כלומר במידה והמבוטח נמצא בהליך של בירור רפואי על קרע ברצועה בברך. והוא ממתין לבדיקות נוספות. חברת הביטוח ככל הנראה תחריג את כל מה שקשור לאותה ברך.

דילוג לתוכן