ביטוח לסלולר ומחשב נישא

ביטוח לסלולר ומחשב נישא

עומדים לטוס לחו"ל ושוקלים לרכוש ביטוח נסיעות עם הרחבה של ביטוח סלולר – מחשב נישא (לפטופ)?

אנו שמחים לבשר לכם שאתם חושבים נכון. לאחרונה מאז שנולד הכיסוי הביטוחי לסלולר וביטוח מחשב נישא בחו"ל יש הרבה מאוד תביעות בגלל גניבה של מכשירים ניידים במהלך חופשות.

מתברר כי הגנבים והכייסים בחו"ל אוהבים לגנוב את המכשירים הסלולריים מהתיירים משום שמרבית התיירים לא שמים לב כל כך… על כן מומלץ מאד לרכוש את הכיסוי עבור סלולר ומחשב נישא! הבטיחו לעצמכם פיצוי במידה וחלילה יצליחו לגנוב מכם את הסלולרי או המחשב הנייד.

 

מה ההגדרה של מכשיר נייד בשביל ביטוח סלולר?

ההגדה לביטוח היא כדלקמן, מכשיר סלולרי הוא מכשיר נייד אשר פועל על רשת סלולרית. לרבות סמארטפונים, בעודו בבעלות המבוטח. המסך חייבת להיות קטן מ-5.4 אינץ'. כשכל מכשיר גדול יותר ייחשב כבר כמחשב נישא ולא ייכלל בכיסוי המורחב הנ"ל.

המבוטח יהיה מכוסה אם המכשיר הסלולרי שהיה עליו בזמן שהותו בחו"ל ייגנב.

הסכום שיינתן כפיצוי למבוטח יהיה כפוף לטבלת גבולות האחריות בחברת הביטוח. ולא יותר מערכו האמיתי של המכשיר, כמו בהתאם להצהרת המבוטח באשר למועד רכישת המכשיר. דגם המכשיר הסלולרי שלו, גיל המכשיר ואביזרים נלווים שהיו מחוברים אליו. מהסכום הנ"ל ינוכה כל פיצוי מחברת הסלולר או מהחשבה המעניקה אחריות על המכשיר.

גבול האחריות המקסימאלי של המבטח יהיה לרוב 800 $ עבור מכשיר סלולרי ו-75 $ לאביזרים נלווים. אך יותר ממכשיר סלולרי אחד לכל מבוטח ועבור כל תקופת הביטוח. וזאת בכפוף להשתתפות העצמית כמוגדר בהרחבה.

ניכוי בלאי – אם המכשיר נקנה בשנה האחרונה וברשות הלקוח קבלת הקניה. לא ינוכה כל סכום עבור בלאי, אך מסך הפיצוי כן נוכה מע"מ כנהוג על פי חוק. אם למבוטח אין קבלות בידו או שהמכשיר נקנה מזמן. יותר משנה, המבוטח יצטרך להעריך את המכשיר שנגנב בהתאם לשוויו העדכני בשוק. במצבים בהם אין אפשרות להעריך את שווי המכשיר על ידי גורמים אובייקטיביים, המבטח יעריך את המכשיר שלו בהפחתת בלאי של 60% מערך המכשיר כחדש. מאותו הסוג והדגם.

 

דגשים חשובים ביטוח לסלולר ומחשב נישא

חברת הביטוח לא מעניקה כיסוי ביטוחי עבור אביזרים נלווים כמו: מטען, סוללות או סוללות נטענות, אוזניות, תחנת עגינה, נרתיק/תיק נשיאה, כולל מיני טאבלט ובו אופציה לשימוש כמכשיר סלולרי.

המבטח לא יישא בכל דרישה/תביעה/הוצאה לתשלום עבור הכיסוי באם מתרחשים אחד או יותר מהתנאים הנ"ל:

  • נזק ישיר או עקיף –אובדן תכנים, תמונות או כל חומר השמור בזיכרון כלשהו במכשיר
  • נזק אשר נגרם למבוטח בעקבות נזק/גניבה/ או אובדן של המכשיר (לרבות נזק עקיף, תוצאתי, הפסד כסף, עוגמת נפש ועוד)
  • אם נגנב המכשיר המבוטח, חובה להגיש תלונה בתחנת המשטרה המקומית ולשמור העתק מהתלונה שהוגשה. ללא העתק לא תהיה אפשרות להגיש תביעת החזר.

 

דילוג לתוכן